Circuleren met de auto in Spanje

Er gelden over het algemeen dezelfde verkeersregels in Spanje als in Nederland. Maar er zijn toch enkele regels, die enigszins afwijken. Als u bijvoorbeeld een bril heeft, dient u een reservebril op sterkte in de auto te hebben. Binnen de bebouwde kom geldt voor auto's een maximale snelheid van 50 km/u. Op een provinciale weg met twee rijstroken is dit 100 km/u. Op een autosnelweg mag je 120 km/u en op alle overige wegen normaal gesproken 90 km/u. Met een caravan is de limiet echter 20 km langzamer dan de eerder genoemde snelheden. Verkeer van rechts heeft voorrang, uitgezonderd op voorrangswegen. Kijk uit voor hoofdwegen of -straten, waar geen borden staan wat er op wijst dat het een voorangsweg is, want in Spanje heerst de mening dat een hoofdweg of -straat altijd voorang is, al is dat altijd legaal gezien niet zo. Maar het bespaart een hoop ellende als je zo eventuele ongelukken weet te vermijden. Op rotondes gelden dezelfde regels als in Nederland. Spanjaarden willen dan echter nog wel eens niet op de juiste wijze richting aangeven. Let dus op! Als er vóór een kruising een driehoekig bord met een rode rand en daarop de woorden Ceda el paso is geplaatst, betekent dit 'voorrang verlenen'. Mobiel bellen mag alleen met een speciale carkit. Iets anders is dus verboden. De nationale politie en de Guardia Civil letten daar tegenwoordig erg op. Er zijn speciale campagnes tegen het bellen met mobielen en het niet gebruiken van de veiligheidsriem. Ook het gebruik van de GPS is aan bepaalde normen gebonden. Het instellen van de kaart moet bv. altijd gedaan zijn voordat de aut oin beweging wordt gezet. Je mag je auto nooit, zoals in Nederland, door een particulier laten slepen. Dit mag alleen een bergingsbedrijf. Bij het overschrijden van de snelheidslimiet wordt gelet op een 10% regeling, d.w.z. dat het het niet meer dan 10% mag overschrijden. Maar als dat het geval is dan is de boete hoog. Als buitenlander moet je de boete gelijk aan de agent betalen tenzij de bekeuring naar Nederland wordt gestuurd. Voor meteen betalen bestaat er een korting op de boete. In Nederland is men gewend om met de lichten aan te rijden, ook overdag. In Spanje is dat niet verboden, maar de Spaanse automobilist schijnt zich daaraan te hinderen, want hij seint dan meestal als waarschuwing. In het geval van een situatie, waarin je vanwege files of werkzaamheden op de weghelft van teggenliggend verkeer wordt geleid, is het verplicht om lichten te voeren. In het geval dat niet wordt gedaan, dan kan een bekeuring het gevolg zijn.