La Calahorra (Córdoba)

Deze van oorsprong Moorse vesting, gebouwd ter defensie van de brug over de Guadalquivir, waar door de Spanjaarden natuurlijk ook het nodige aan is toegevoegd, is nu een museum. Van boven gezien heeft het de vorm van een kruis met drie armen en op elk staat een vierkante toren. Het oorspronkelijk slot bestond uit twee torens, die door een enorme boog met elkaar communiceerden. Later, in de veertiende eeuw, werden de derde toren en de halfronde muren in de hoeken tussen de torens eraan toegevoegd. Dit gebeurde door voorstanders van Enrique de Trastámara om zich zodoende beter te kunnen verdedigen tegen aanvallen van de troepen van Pedro de Wrede.